Davant l’aprovació inicial del 08 de novembre de 2022 per part de la Junta de Govern Local, del Projecte d’Urbanització del Pla Parcial polígon C de Canyet, la Federació d’Associacions Veïnals de Badalona (FAVB), veu necessari exposar, abans de l’aprovació definitiva, els següents criteris:
A) Aquest emplaçament té una sèrie d’elements patrimonials, naturals, paisatgístics i arqueològics que han de ser preservats.

 • Una important massa forestal (pins, alzines, roures, garrofers, alguns d’ells centenaris) al Torrent de la Carabassa que s’han de protegir.
 • Actuació urbanística a la proximitat de l’entorn del poblat iber de Can Boscà i una zona de mines d’aigües naturals, algunes datades del segle XVIII, como la paral·lela a les pistes d’atletisme, pel qual seria necessari la realització de sondatges arqueològics per documentar y preservar aquest patrimoni.
 • Part de l’actuació urbanística està confinant o dins del Parc de la Serralada de la Marina referent a la seva protecció.
  B) Exigir als Grups Municipals que respecte al vial que contempla el PGM 76, al tramo que va des de les pistes d’atletisme fins la rotonda de la carretera de Can Ruti:
 • Si ho creuen necessari o tenen previst la seva realització i pressupost.
 • En estar fora del Projecto d’Urbanització, se reconsideri la necessitat d’aquesta continuïtat.
  C) Conservar l’actual tipus i traçat del carrer Empedrat a la zona de Can Tiano, eliminant la proposta del Projecte d’Urbanització de continuar el vial interior fins aquesta, donant sortida al vial interior cap Riera de Canyet.
  D) Conservar y rehabilitar l’aqüeducte de la zona de la Masia de Can Ferrater, amb l’estalvi de la despesa d’urbanització del punt anterior.
  E) Al vial que continua fins la zona de gir d’autocars i vehicles, que contempli la unió d’aquest, amb el traçat del Carrer Can Campmany, evitant la ruptura i tap de la trama urbana i donant sortida al trànsit de turismes.
  F) El projecte contempla la construcció d’habitatges plurifamiliars de PB+2, construcció que no és la tipologia en aquesta zona de preparc, por la qual proposem que el projecto d’habitatges sigui harmònic amb l’existent a l’entorn.
  Por tot això creiem que, per part del Govern de la ciutat i els grups municipals existents, han de replantejar-se i introduir els canvis necessaris per poder millorar l’urbanisme en la ciutat i la conservació del nostre patrimoni a la Serralada de la Marina.
  Badalona, 29 de Gener del 2023

Por favb